Jaarverslag MR

Namens de medezeggenschapsraad van Reflector stuur ik u het jaarverslag van schooljaar 2019-2020. Vanaf morgen zal dit bericht ook op onze website staan.

Jaarverslag MR 2019-2020

Het schooljaar 2019-2020 begon verrassend met een nieuwe directeur. Sonja Luitjes en René Venneker namen beiden afscheid van Reflector en door Blosse werd Niels Vierling als nieuwe directeur aangesteld, in principe voor de duur van een jaar. De opdracht aan Niels was rust creëren op school bij ouders en leerkrachten en om op zoek te gaan naar een vervanger voor hemzelf.

Als MR hebben we niet alleen kennis gemaakt met Niels, maar hebben we Niels bij kunnen praten over zaken die afgelopen jaren gespeeld hebben en gezorgd hebben voor het sentiment bij ouders en leerkrachten. Hierbij hebben we voor de directie meerdere keren als sparringpartner kunnen fungeren.

Als MR hebben we mee kunnen praten over het beleid, over de begroting en wat dat betekent voor het team en school en hebben we kunnen zien dat er meer rust is gekomen, zowel in het team van leerkrachten als bij ouders.

Naast de komst van een nieuwe directeur hebben we binnen de MR te maken gehad met meerdere wisselingen. De voorzitter is eind vorig schooljaar vertrokken en is vervangen door een nieuw ouderlid. Ook de personeelsgeleding van de MR, die wordt gevormd door leerkrachten van Reflector, is geheel gewisseld. 

Dat het jaar anders is gelopen dan verwacht, is voor niemand een verrassing. In maart deed Corona haar intrede en werden plots de scholen gesloten. Er moest in rap tempo overgegaan worden op digitaal lesgeven, wat bij de ene groep beter van start ging dan bij andere groepen. Met de directie is vaker contact geweest over het te voeren beleid, ook toen de scholen weer gedeeltelijk open gingen.

Onderwerpen als ‘Hoe gaan we ermee om als een leerkracht verkouden is, wat als er een leerkracht Corona heeft, wat doen we met de leerlingen, hoe regelen we opvang voor ouders met een vitaal beroep, hoe houden we het veilig voor kind en leerkracht, etc’ zijn besproken.

De opdracht voor Niels is verlengd om de rust te behouden op school. De Coronatijd heeft ervoor gezorgd dat veranderingen niet in het (voor de Corona bedachte) tempo geïmplementeerd en geborgd konden worden. Ook hierover is overleg geweest tussen het College van Bestuur van Blosse en de MR van Reflector.

Voor één van de ouders in de MR zat de zittingsperiode van vier jaar aan het eind van het schooljaar 2019-2020 er op. Als MR hebben we in verband met Corona ervoor gekozen om de verkiezingen voor een nieuw lid uit te stellen tot in het nieuwe schooljaar. De verkiezingen zullen voor einde van het kalenderjaar 2020 plaatsvinden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om een van de MR-leden aan te schieten of een mail te sturen naar: mr.reflector@blosse.nl.

Met vriendelijke groet,
MR Reflector