Blosse gaat met ROC Kop NH opleiding pedagogisch medewerker aanbieden

Mooie ervaringsplaatsen bij Blosse

Op woensdag 4 september is op het hoofdkantoor van Kinderopvang Langedijk een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een duurzame samenwerking tussen ROC Kop van Noord-Holland en Kappio, SKRS, SKH, SKIK, Kinderopvang Langedijk en Blosse opvang en onderwijs.

Een aantal jaar geleden zijn ROC Kop van Noord-Holland, Kappio en SKH begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe opleiding. De opleiding voor de pedagogisch medewerker van de toekomst; gespecialiseerd pedagogisch medewerker voor het kindcentrum. Dit vanuit de behoefte om actief in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook om vanuit gezamenlijkheid invulling te geven aan een opleiding en zoveel mogelijk op te leiden in en met de beroepspraktijk. De opleiding blijkt een succes en de samenwerking wordt uitgebreid. Niet alleen met het aantal organisaties, maar ook op het aantal gebieden. ROC Kop van Noord-Holland, Kappio, SKRS, SKH, SKIK, Kinderopvang Langedijk en Blosse barsten van de ideeën om samen op te leiden en te ontwikkelen.

Binnenkort start de werving voor studenten die de opleiding op MBO4 niveau willen gaan volgen. Op 10 oktober is er een voorlichtingsbijeenkomst voor geïntereseerde potentiële studenten in ons servicebureau. De opleiding start dan in februari 2020.

ondertekening samenwerking ROC kop nh 4 septe 2019 ondertekening samenwerking ROC kop nh 4 septe 2019