Informatie-avond over samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Pater Jan Smitschool voortrekkersrol passend aanbod 11 en 12 jarigen

Er zijn veel mooie ontwikkelingen gaande in het onderwijs. Sinds dit jaar verzorgt Blosse, onderwijs en opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Maar daar houdt het voor ons niet op!

Blosse en het Trinitas College hebben elkaar gevonden in hun ambitie om samen ander onderwijs te ontwikkelen voor uiteindelijk alle kinderen uit Heerhugowaard en omsteken. De Pater Jan Smitschool (http://www.paterjansmit.nl) heeft een voortrekkersrol hierin genomen. Samen ontwikkelen wij ander onderwijs voor alle kinderen van Heerhugowaard.

 

Samen bouwen aan onderwijs:

waar het kind centraal staat,

de ontwikkelingsfase van de leerling het uitgangspunt is,

eigenaarschap een kernbegrip is

en waar, als eerste doelstelling, voor 11/12-jarige kinderen een bij de leerling passend onderwijsaanbod wordt gerealiseerd,

zodat kinderen niet in groep 8 al een keuze hoeven te maken die bepalend is voor hun verdere leven”.

 

Graag willen wij u over deze ontwikkeling informeren en wat de opbrengsten kunnen zijn in de aankomende schooljaren. Waar kan uw kind nu al van profiteren?

 

We willen u informeren over:

Het project voor kinderen van 11 en 12 jaar, dat al is gestart op de Pater Jan Smitschool, door docenten van de PJS en het Trinitas college;

Welk vervolg dit gaat krijgen de aankomende jaren

Het vervolg waar we mee doorgaan op Han Fortmann en het Johannes Bosco, komend schooljaar, en welke mogelijkheden er zijn voor de huidige leerlingen van groep 8.

 

U bent van harte welkom om ons verhaal te horen en uw vragen te stellen op woensdag 7 maart om 20.00 uur op het servicebureau van Blosse, W.M. Dudokweg 47 in Heerhugowaard. 

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Yvonne Rozeman, directeur van de Pater Jan Smitschool, yvonne@paterjansmit.nl of 072-5715730

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de Projectgroep:

Ineke Schaveling, directeur Han Fortmann
Bernadette Nauwen, directeur Johannes Bosco
Yvonne Rozeman, directeur Pater Jan Smitschool
Marije Nijhuis, adjunct directeur Pater Jan Smitschool

puber puber